لوگوی بیمه آسیا نمایندگی اوراهی زاده

مجمع عمومی ، بیمه آسیا

مجمع عمومي عادي ساليانه بيمه آسيا برگزار شد

folder_openبیمه آسیا
commentبدون دیدگاه
مجمع عمومي عادي ساليانه بيمه آسيا برگزار شد مجمع عمومي عادي ساليانه بيمه آسيا با حضور82/49 درصد سهامداران، مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بیمه آسیا ،نمايندگان بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسي روز…
بیش تر بخوانید
فهرست