لوگوی بیمه آسیا نمایندگی اوراهی زاده

مجمع عمومي عادي ساليانه بيمه آسيا برگزار شد

مجمع عمومي عادي ساليانه بيمه آسيا برگزار شد

مجمع عمومي عادي ساليانه بيمه آسيا با حضور82/49 درصد سهامداران، مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بیمه آسیا ،نمايندگان بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسي روز سه شنبه 27/4/1397برگزار و صورت هاي مالي سال1396 اين شرکت به تصويب رسيد.

به گزارش روابط عمومي بيمه آسيا، دکتر ابراهيم کاردگر نايب رئيس هيأت مديره و مديرعامل بيمه آسيا با استناد به گزارش ارائه شده به مجمع و سهامداران، با تأکيد بر روند رو به رشد توليد حق بيمه در سال 1396، گفت: توليد حق بيمه در سال 1396 بالغ بر35038میلیارد ريال شد که با در نظر گرفتن الگوی ساختار پرتفوی بیمه ای، نسبت به سال 1395 با 27درصد رشد همراه بوده است.

مديرعامل بيمه آسيا با اشاره به افزايش19درصدي پرداخت خسارت در سال 1396، اظهار داشت: شرکت بيمه آسيا در سال 1396 بالغ بر 22501میلیارد ريال خسارت به بيمه گذاران خود و زيان ديدگان پرداخت کرده است.

نايب رئيس هيأت مديره بيمه آسيا با تصريح نسبت خسارت64درصدي بيمه آسيا در سال 1396، بيان داشت: اتخاذ تدابیر و سیاست های شرکت در جهت افزایش فروش بیمه نامه با اتکا بر شبکه گسترده و قدرتمند فروش،اعمال مدیریت و ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه متناسب با ریسک مورد پذیرش،کنترل و نظارت داخلی و استفاده از کارشناسان مجرب و حرفه ای در زمینه کارشناسی صدور و خسارت و جلب رضایت بیمه گذاران و سایر ذینفعان ،دلايل کاهش 4درصدی نسبت خسارت در سال 1396 در مقایسه با سال1395 مي باشد.

مديرعامل بيمه آسيا با اشاره به سهم 10/6(ده و شش دهم) درصدي بيمه آسيا از کل بازار بيمه و 15/7(پانزده و هفت دهم) درصدي از بازار بيمه خصوصي کشور اظهار اميدواري کرد که روند رو به رشد سهم بيمه آسيا از صنعت بيمه کشور در سال 1397 همچنان ادامه داشته باشد.

در ادامه داود سرایی،مدیر امور مالی  با ارائه دلايل و مستندات ،پاسخگوي بندهاي گزارش حسابرس بود.

تصويب صورت هاي مالي سال 1396 بيمه آسيا به اتفاق آراي حاضرين بخش بعدي مجمع عمومي عادي ساليانه بيمه آسيا بود که در ادامه براساس مصوبه مجمع مقرر شد مبلغ100ريال سود به ازاي هر سهم بين سهامداران تقسيم شود.

انتخاب حسابرس و بازرس قانوني و تعيين روزنامه کثيرالانتشار برای درج آگهي هاي بيمه آسيا بخش پاياني مجمع بود که براساس آن سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس و بازرس قانوني و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثيرالانتشار برای درج آگهي هاي بيمه آسيا تعيين شدند.

فهرست