لوگوی بیمه آسیا نمایندگی اوراهی زاده

حق بیمه شخص ثالث

توجه شما را به نکات زیر جلب می نماییم:

شما باید ابتدا در صد تخفیف بیمه نامه سال قبل خود را ببینید ،  حق بیمه سال جدید اتومبیل شما در ردیف بعد از آن قرار دارد به طور مثال اگر بیمه نامه سال قبل شما با 20% تخفیف صادر شده است بیمه نامه سال جدید شما با 25% تخفیف صادر خواهد شد.

قیمت ها به ریال می باشد.            گروه پراید شامل اتومبیل های پراید و پیکان می باشد.

گروه خودرو های 4 سیلندر شامل کلیه اتومبیل های چهار سیلندر به جز پراید و پیکان می باشد.        منظور از مالی ، پوشش مالی بیمه نامه بوده و به میلیون تومان است

این حق بیمه ها برای اتومبیل های تا ۱۵ سال سن می باشد و اتومبیل های با سن بیشتر  مشمول اضافه حق بیمه می باشند.

تا اطلاع ثانوی به شرط پرداخت نقدی حق بیمه ، 2.5 درصد تخفیف در مبالغ این جدول لحاظ خواهد شد

حق بیمه شخص ثالث 1398
فهرست