لوگوی بیمه آسیا نمایندگی اوراهی زاده

حق بیمه شخص ثالث

توجه شما را به نکات زیر جلب می نماییم:

شما باید ابتدا در صد تخفیف بیمه نامه سال قبل خود را ببینید ،  حق بیمه سال جدید اتومبیل شما در ردیف بعد از آن قرار دارد به طور مثال اگر بیمه نامه سال قبل شما با 20% تخفیف صادر شده است بیمه نامه سال جدید شما با 25% تخفیف صادر خواهد شد.

قیمت ها به ریال می باشد.            گروه پراید شامل اتومبیل های پراید و پیکان می باشد.

گروه  پژوشامل کلیه اتومبیل های چهار سیلندر به جز پراید و پیکان می باشد.        منظور از پوشش ، پوشش مالی بیمه نامه بوده و به میلیون تومان است

این حق بیمه ها برای اتومبیل های تا ۱۵ سال سن می باشد و اتومبیل های با سن بیشتر  مشمول اضافه حق بیمه می باشند.

حق بیمه شخص ثالث 1399
فهرست